รับทำวีซ่าอย่างเป็นทางการเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคล

 

วีซ่าคือตราประทับอย่างเป็นทางการของสถานทูตหรือคณะกรรมาธิการระดับสูงของประเทศในหนังสือเดินทางของบุคคลหรือเอกสารการเดินทางที่อนุญาตให้เขาเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ รับทำวีซ่าอย่างเป็นทางการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคลอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศซึ่งเขาไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องให้เข้า และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศหากเขาสามารถเข้าประเทศได้รับทำวีซ่า แต่ค้นพบในภายหลังบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกฎ

และข้อบังคับของวีซ่าสามารถออกวีซ่าได้ บ่อยครั้ง ผู้คนมักถูกปฏิเสธวีซ่า รับทำวีซ่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีคุณสมบัติสำหรับวีซ่านั้น แต่เพราะพวกเขาล้มเหลวในการใช้ความรู้ง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่วีซ่าต้องการอะไรจากพวกเขาจริงๆ ด้านล่างนี้คือข้อแนะนำว่าควรทำอย่างไรก่อนยื่นรับทำวีซ่าเข้าประเทศที่มีอัตราการปฏิเสธวีซ่าสูงหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางของคุณบริสุทธิ์หรือไม่ 70 เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จของคุณ

สิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้คือสำหรับอัตราความสำเร็จในการขอวีซ่าที่สูงขึ้น

ในการขอวีซ่าจากประเทศที่ถูกปฏิเสธวีซ่าสูงนั้นขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามนี้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวหนังสือเดินทางบริสุทธิ์เป็นหนังสือเดินทางที่เพิ่งออกใหม่ หรือในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีวีซ่าของประเทศใด ๆ ในนั้น รับทำวีซ่าหมายความว่าผู้ถือบัตรไม่ได้เดินทางออกจากชายฝั่งของประเทศที่พำนักของตนหรือไม่มีประเทศใดที่พบว่าตนสมควรได้รับวีซ่าหนังสือเดินทางที่สูญเสียความบริสุทธิ์เรับทำวีซ่าป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสาวพรหมจารี ผู้ถืออาจเคยไปหลายประเทศ

หรือได้รับวีซ่าจากประเทศอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการโดยไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งหมายความว่าประเทศเหล่านั้นรับทำวีซ่ามีความมั่นใจในตัวเขาจึงออกวีซ่าให้เขาสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้คือสำหรับอัตราความสำเร็จในการรับทำวีซ่าที่สูงขึ้น อย่ายื่นคำร้องขอวีซ่าไปยังประเทศที่ถูกปฏิเสธวีซ่าในระดับสูงที่มีหนังสือเดินทางบริสุทธิ์รับทำวีซ่า หากคุณทำเช่นนั้น ความน่าจะเป็นที่หนังสือเดินทางของคุณถูกประทับตรา “วีซ่าถูกปฏิเสธ” ซึ่งจะทำให้หนังสือเดินทางของคุณเสียชื่อเสียงสำหรับการยื่นขอวีซ่าในอนาคต แม้กระทั่งในสถานทูตของประเทศอื่น ๆ และแน่นอนว่าค่าธรรมเนียม

จดหมายเชิญที่ถูกต้องหรือไม่ฉันได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าแล้ว

วีซ่ามักจะไม่สามารถขอคืนได้คุณอาจจะกำลังคิดว่า ฉันจะทำให้หนังสือเดินทางของฉัน หย่าร้าง ได้อย่างไร คำตอบคือผ่านบริษัทท่องเที่ยวและทัวร์ มีจำนวนมากของพวกเขา รับทำวีซ่าคุณจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการขอวีซ่าด้วยค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยคำถามอื่น ๆ ที่คุณต้องตอบก่อนไปสถานทูตรวมถึง

บริการรับทำวีซ่าฉันมีจดหมายเชิญที่ถูกต้องหรือไม่ฉันได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าแล้วหรือมีที่พักอาศัยในต่างประเทศหรือไม่สถานะทางการเงินของฉันคืออะไร ฉันได้รับใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้วหรือยังฉันเคยถูกรับทำวีซ่าโดยประเทศใดมาก่อนหรือไม่ฉันเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนหรือไม่ใครเป็นผู้อุปถัมภ์การเดินทางของฉันจุดประสงค์ของการเดินทางของฉันคืออะไร เป็นต้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีวีซ่าของประเทศอื่นในหนังสือเดินทางของคุณ

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.