บ้านเดี่ยว สงขลาการวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 

โครงการบ้าน สงขลา

โครงการบ้าน สงขลา ราคา

การอนุญาตการวางแผนการต่อเติมบ้านไม่จำเป็นเสมอไป บ้านเดี่ยว สงขลาแต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาว่าอะไรจำเป็นในแต่ละกรณี หลายคนคิดว่าการขออนุญาตจะเป็นงานที่ยาก บ้านเดี่ยว สงขลาแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและอยู่ในวงเงินที่อนุญาต ก็ไม่น่าจะยาก วิธีที่ดีที่สุดคือต้องแน่ใจว่าคุณทำหรือไม่ต้องการการอนุญาตในการวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียเวลาไม่จำเป็นบ้านเดี่ยว สงขลาสำหรับคุณที่จะยื่นคำขออนุญาตวางแผนหากพื้นที่

บ้านเดี่ยว สงขลาของที่ดินที่ส่วนต่อขยายไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่ดินรอบบ้านที่มีอยู่และความสูงของส่วนต่อจะไม่เกินความสูงของอาคารที่มีอยู่ หลังคาหา

กคุณกำลังวางแผนการปรับเปลี่ยนหลังคาที่มีอยู่ แต่คุณจะต้องได้รับอนุญาตหากทรัพย์สินและส่วนต่อขยายที่วางแผนไว้ของคุณหันหน้าเข้าหาทางหลวง บ้านเดี่ยว สงขลาจำเป็นต้องได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเมื่อคุณกำลังวางแผนส่วนขยายและต้องการหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาต คุณสามารถดูแผนของคุณ

การวางแผนการต่อเติมบ้านในอาคารชั้นเดียวแล้ว โปรดทราบว่าส่วนต่อ

และพิจารณาบางสิ่งได้ ซึ่งอาจช่วยคุณประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการวางแผนการอนุญาตเมื่อคุณกำลังพิจารณาวัสดุก่อสร้างของคุณ บ้านเดี่ยว สงขลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุเหล่านั้นเหมือนหรือคล้ายกับที่ใช้กับบ้านที่มีอยู่ บ้านเดี่ยว สงขลาหากคุณแตกต่างจากที่ใช้ครั้งแรก คุณจะต้องได้รับอนุญาตหากส่วนขยายของคุณรวมถึงการก่อสร้างระเบียง บ้านเดี่ยว สงขลาเฉลียง หรือยกพื้นทุกประเภท คุณจะต้องได้รับอนุญาตในการวางแผนสำหรับสิ่งนี้ เช่นเดียวกับคุณ หากคุณกำลังวางแผนเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนปล่องไฟ ท่อระบายอากาศ หรือเสาอากาศไมโครเวฟใดๆหากคุณได้รับการอนุญาต

การวางแผนการต่อเติมบ้านในอาคารชั้นเดียวแล้ว บ้านเดี่ยว สงขลาโปรดทราบว่าส่วนต่อขยายด้านหลังต้องอยู่ภายในหรือแนวเดียวกับผนังด้านหลังของบ้านเดิม และต้องไม่ยื่นออกมาเกินกว่าสามหรือสี่เมตรสำหรับ บ้านเดี่ยว สงขลาและต่อเติมตามลำดับ การต่อเติมหลังบ้านชั้นเดียวต้องไม่เกินความสูงสูงสุดสี่เมตร นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสูงของอีฟ และสิ่งเหล่านี้ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อวางแผนการต่อเติมบ้านของคุณ

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมด้านข้างใด ๆ และไม่มีการต่อเติมด้านหลัง

เมื่อวางแผนส่วนต่อขยายในบ้านสองชั้น อย่าลืมรักษาระยะห่างจากขอบด้านหลังไม่เกินเจ็ดเมตร บ้านเดี่ยว สงขลาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางแผนสำหรับหน้าต่างระดับบนใดๆ ให้สูงจากพื้น 1.7 เมตร บ้านเดี่ยว สงขลาและให้กระจกบังแสงหากบ้านที่มีอยู่ของคุณอยู่ในที่ดินที่กำหนด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมด้านข้างใด ๆ และไม่มีการต่อเติมด้านหลังใด ๆ เกินหนึ่งชั้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้หุ้มภายนอกบ้านหากคุณอยู่ในเวลส์ กฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

และควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากจำเป็น บ้านเดี่ยว เมืองสงขลาข้อกำหนดการอนุญาตการวางแผนไม่แตกต่างกันอย่างมาก แต่มีบางสิ่งเล็กน้อยที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นไปได้เสมอที่จะจัดให้มีการปรึกษาหารือฟรีเพื่อพิจารณาว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากการวางแผนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณหรือไม่ เมื่อกำหนดได้แล้ว ส่วนที่เหลือก็จะราบรื่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.vorlandhouse.com/thaweethai.php

This entry was posted in ที่อยู่อาศัย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.